Extraordinara Adunare. Despre sfînțoci

convocator

Pentru 21 iunie 2009 a fost anunțată Adunare Generală (Extraordinară) în Biserica Baptistă Providența din Oradea.

Nu există o corespondență normală între Convocator și anunțul de pe site-ul bisericii.

Voi face distincțiile necesare și cîteva comentarii ocazionate de acest moment.

1. Adunarea generală

În primul rînd, site-ul bisericii anunță ”Adunare generală extraordinară”, pe cînd Convocatorul anunță ”Adunare Generală”.

Statutul Cultului Baptist conține o singură dată cuvîntul “extraordinară” și o singură dată cuvîntul “extraordinar”, ambele mențiuni fiind cu referire la Congres.

Așadar, titlul care apare pe site-ul bisericii este inadecvat.

Probabil este o reminiscență a procedurii din statutul de dinainte de ’89, care menționa:

“Art. 36. În cazuri de urgență, pastorul sau comitetul de conducere pot convoca o adunare generală extraordinară. Aceasta se va limita la rezolvarea cazurilor care au generat-o. […]”

2. Ordinea de zi

Ordinea de zi are TOATE chestiunile exprimate diferit pe site-ul bisericii față de Convocator.

Convocator: 1. Confirmarea transferurilor de membri
Site: 1. Primire de noi membri prin transfer

Convocator: 2. Primire de noi membri prin botez
Site: 2. confirmarea candidaţilor pentru botezul din 5 iulie

Convocator: 3. Proiecte de slujire în adunare
Site: 3. Discutarea filosofiei bisericii şi a slujirilor din biserică

Convocator: 4. Schimbarea orei de închinare
Site: 4. Aprobarea programului de închinare publică pentru perioada următoare

3. Confirmare sau Primire?

“Art. 11 – (6) Primirea unui membru în biserică se face prin aprobarea organelor de conducere ale bisericii, potrivit procedurii stabilite de adunarea generală.”

Ultima expresie nu exista în statutul (aprobat prin Decretul 1203 din 1950) modificat și completat de Conferința Națională a Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste, la Arad, în data de 27 noiembrie 1998.

Care este procedura stabilită de adunarea generală?
La noua adunare generală convocată se poate stabili o altă procedură?
Fiecare adunare generală poate genera o altă procedură?

4. Cine PRIMEȘTE pe noii membri?

Termenul de “Confimare” menționat de Convocator nu are sens decît dacă este menționat în procedura de primire de membri stabilită de adunarea generală.
Termenul menționat de statut este “primire”.

Articolul 11 menționează cine îi primește pe noii membri: organele de conducere ale bisericii (adică: adunarea generală, comitetul bisericii).

“Art. 29 – (1) Adunarea generală reprezintă organul suprem de conducere și control al bisericii locale. Autoritatea ei se exercită cu respectarea învățăturii Sfintelor Scripturi și în concordanță cu Mărturisirea de credință și cu prezentul statut.”

”Art. 34 – (1) Comitetul bisericii reprezintă organul colectiv de conducere și administrare a activității bisericii între adunările generale. Comitetul duce la îndeploinire hotărârile adunării generale și ajută păstorul bisericii sau consiliului păstorilor (presbiterilor) în activitatea de cârmuire spirituală a bisericii.”

Așadar, conform statutului, Adunarea generală și/sau Comitetul îi PRIMEȘTE pe noii membri, nu îi confirmă – decât în cazul în care este stabilită confirmarea ca parte din procedura stabilită de adunarea generală.

Punctul 1 al ordinei de zi pare a nu fi necesar. Comitetul este mandatat pentru primirea de noi membri.

5. Transferul de membralitate

“Art. 11 – (7) În cazul transferului unui membru dintr-o altă biserică baptistă, biserica în care acesta se tranferă va solicita adeverința de membru de la biserica din care acesta pleacă.

Punctul 1 al ordinei de zi e de fapt o procedură de secretariat, nu e de nivelul adunării generale ”extraordinare” (sic!).

Statutul din 1998 prevedea:

“Art. 7 […] Transferul unui membru la o altă biserică se face cu aprobarea comitetului de conducere al bisericii din localitatea în care acesta se stabilește definitiv sau temporar.”

6. Cum devin membri cei care se botează?

“Art. 11 – (1) Este membru al bisericii creștine baptiste persoana, fără deosebire de sex, naționalitate, etnie sau rasă, care din libera sa convingere a primit credința și botezul, acceptă Mărturisirea de credință a Cultului Creștin Baptist, prevederile prezentului statut și este înscrisă în registrul de membri al bisericii locale.”

Așadar, sînt 5 condiții.

Mă îndoiesc că vreunul din baptiștii din România cunoaște toate prevederile Statutului (care nu sînt foarte clare) sau toate prevederile Mărturisirii de credință.

Un lucru e clar: nu poate să fie cineva membru decît DUPĂ botez.

Punctul 2 al ordinei de zi menționează, pe convocator, primire de membri PRIN botez. Dacă e vorba de botezul viitor, cel din 5 iulie, e clar că acest punct este inadecvat pentru Adunarea generală, întrucît Adunarea generală nu poate PRIMI pe cineva ca membru decît DUPĂ botez.

Așadar, punctul 2 ar fi trebuit să sune astfel:

Primirea de noi CANDIDAȚI pentru botez.

Site-ul bisericii menționează termenul de “candidați”, cît și data botezului, însă folosește termenul “confirmare”.

Reluînd:

La punctul 1, Convocatorul folosește termenul confirmare, site-ul folosește termenul primire!
La punctul 2, Convocatorul folosește termenul primire, site-ul menționează termenul confirmare!

O dată ce candidații primiți / confirmați pentru botez se botează, ei pot fi considerați membrii bisericii, prin “aprobarea organelor de conducere ale bisericii, potrivit procedurii stabilite de adunarea generală” – Art. 11 – (6).

Această procedură poate fi: o cerere scrisă din partea celui botezat prin care își exprimă dorința (și dreptul, aș zice eu) de a fi membru într-o biserică locală.

Sau: cel botezat este trecut în registrul de membri fără a face o astfel de cerere.

7. Stabilirea procedurii de primire de membri

Tocmai chestiunea aceasta lipsește de pe ordinea de zi.

Atunci cînd biserica ia hotărîri, trebuie să le ia în conformitate cu anumite principii: doctrinare (Mărturisirea de credință), statutare (Statutul), locale (Constituția bisericii, Legămîntul bisericii, Procedura de primire de membri etc.).

8. Proiecte de slujire și filosofia bisericii

Punctul 3 al ordinei de zi este și mai confuz.

Convocatorul dă de înțeles că se vor prezenta / iniția / dezbate / confirma proiecte de slujire ÎN adunare.

Site-ul bisericii se referă ȘI la “FILOSOFIA BISERICII”. Dacă se va dezbate așa ceva, în cazul că se va clarifica ceva și/sau se va reformula filosofia bisericii, e singurul motiv pentru care această adunare din miez de vară ar conține ceva “extraordinar”.

Din cîte se poate vedea, însă, această adunare generală nu are caracterul unei adunări generale, ci a unei “stări de vorbă” combinată cu un ping-pong de primire / confirmare.

9. Programul de închinare

Convocator: 4. Schimbarea orei de închinare
Site: 4. Aprobarea programului de închinare publică pentru perioada următoare

Cele două informări, din Convocator și de pe Site, sînt neclare și destule de diferite: dacă în primul caz e vorba de ORA de închinare, în al doilea caz e vorba de PROGRAMUL de închinare.

Avînd în vedere că o biserică precum Providența are probleme MULT mai importante de dezbătut la o adunare generală, un asemena punct pe ordinea de zi devine ridicol. Putea fi integrat la Diverse.

Dar adunarea generală nu are un punct Diverse pe ordinea de zi.

Ca să fie și mai complicat, pastorul Lucian Ciupe a anunțat în public că DEJA ora de închinare pentru duminica dimineață s-a hotărît a fi ora 09.00, în biroul pastoral.

Această chestiune, minoră în tehnicitatea ei, ascunde, în istoria Bisericii Providența (și în istoria altor biserici) două chestiuni importante, pe care le-am semnalat pastorului Lucian Ciupe și le voi aborda în continuare.

10. Chestiunea autorității

Pastorul Lucian Ciupe nu a precizat CINE a hotărît ca 09.00 să fie ora de închinare duminica dimineață. A hotărît biserica această oră? Desigur, nu.

În schimb, într-un elan inoportun (ca să nu zic grețos, tocmai se încheia prima întîlnire, decentă, a bisericii după înmormîntarea de la Timișoara, după masă s-a revenit la tonul sonor și zglobiu), ni s-a spus că am putem, nu-i așa?, să ne sculăm mai de dimineață, să ajungem nu doar la 09.30 (în biroul pastoral, la rugăciune), ci la 09.00

De ce nu la 08.00?
De ce nu la 07.00?

De ce s-a hotărît deja ora de închinare de dimineață, dar ora de închinare de după masă se va hotărî de către Adunarea generală?

De ce să nu hotărască Adunarea generală ȘI ora de dimineață?

De fapt, a și hotărît-o, a tot hotărît-o în acești ani: 10.00!

Dacă a hotărît 09.30, de ce nu vin ei, cei care au hotărît, la ora 09.30?

Iar acum apare spectrul orei 09.00!

De ce nu 08.00?, întreb din nou.

11. Sfînțocii

Ei bine, ca și în alte biserici, și în Biserica Providența există (cel puțin) un grup de presiune. Așadar, chestiunea autorității organelor de conducere este una importantă și sensibilă pentru sănătatea organismului eclesial.

Uneori, tinerii constituie, instinctiv și bădăran, în biserici, un grup de presiune. Cu altă ocazie am folosit expresia “dictatura tinerismului” (lucru evident în societatea dominată de cultura pop occidentală, dar și în biserică, din păcate), nu de puține ori biserica fiind nevoită să îndure prea mult stilul ritmat și sminteala (lipsa de consistență a) tinerilor.

Alteori, un clan sau două de familii constituie un grup de presiune, care acționează în mai multe feluri, cel mai evident fiind la votare.

Mai pot ființa și alte grupuri de presiune, constituite din (așa-ziși) oameni de afaceri, sau din “intelectălăi”. Sau din sfînțoci.

Termenul l-am preluat de la un pastor-profesor.

De ani de zile un grup de cîțiva membri ai Bisericii Providența țin neapărat să vină mai repede la biserică (și mai des) decît alții. De obicei sînt orientați spre interior, mai ales dacă pastorii tot îi dau înainte cu Casa Domnului, de parcă Biserica ar fi un loc și nu un organism!

Întrebarea mea e aceeași ca întotdeauna: de ce acești oameni care locuiesc aproape de biserică nu se întîlnesc la rugăciune la unul dintre ei acasă, duminică, la 09.30, sau 09.00 sau 08.00 sau la cît vor? De ce trebuie neapărat să se întîlnească la biserică?

Nici nu ar fi rău să se întîlnească la biserică, dacă lucrul acesta nu ar genera o altă idee-consecință: cei care nu vin de ce nu vin? Și uite așa, biserica se adună de la 10.00, ei, sfînțocii, nu, de la 09.30. Ba, mai recent, cum spuneam, “s-a hotărît” să se vină de la 09.00!

Sfînțocii se roagă, ceea ce nu ar fi rău, dacă adunarea la rugăciune nu ar duce în timp la constituirea de grup de presiune în alte ocazii, cum ar fi adunarea generală.

Sfînțocii se și pun în biserică cam pe aceleași locuri, unii lîngă alții, în semn de solidaritate, nu neapărat autentică, cît… vizibilă! Îmi pare sincer rău că se simt vulnerabili în așa hal!

Sfînțocii activează în diferite feluri, bineînțeles, ceea ce n-ar fi rău atîta timp cît nu se simte un damf de superioritate față de cei care nu participă la acțiunile LOR!

Sfînțocii au copii și nepoți, ceea ce generează alte probleme de relaționare în organismul eclesial (nu doar duminical!).

Sfînțocii, după părerea mea, sînt un pericol permanent pentru nivelul de normalitate al manifestării bisericii, mai ales că integrează în mișcarea lor membri noi sau bisericoși. Bisericoșii și noii membri nu vor fi atrași de persoanele aparent dure, cu consistență, care pot să le ofere “hrană tare”.

Principala observație pe care o fac la adresa sfînțocilor este că nu au reușit, în cîțiva ani, să convingă pe mai mulți să li se alăture, astfel încît să se genereze un timp de rugăciune în sala de închinare a bisericii.

“Lipsa de la Casa Domnului” se manifestă, la Providența și în alte biserici, și la întîlnirea din timpul săptămînii.

12. Concluzii

Cel puțin 4 aspecte rezultă din cele de mai sus:

a. Evidente diferențe între modurile de comunicare: Convocatorul și Site-ul bisericii
b. Evidente prevederi din Statutul Baptist insuficient cunoscute
c. Evidente chestiuni minore pe ordinea de zi
d. Evidente sincope ale organismului eclesial

Harul și pacea lui Dumnezeu să ne fie înmulțite!

Acest articol a fost publicat în Uncategorized. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Un răspuns la Extraordinara Adunare. Despre sfînțoci

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s